David Lah cu zeitik hmanh ah cawnpiak nak hman asi bal lo (+Video)

Extremists David Lah 🤮👎👎👎👎👎 ရက်စက်တယ် Dadvid lah မင်းမှာဘာသန့်ရှင်းသောဝိညာဏ်ဆိုတာတစက်မှမရှိဘူး။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ရတဲ့အထဲ မင်းအေးဆေနေ. David Lah cu zeitik hmanh ah cawnpiak nak hman asi bal

Read more